Skip to main content

Municipal Technical Advisory Service (MTAS)

Ms. Alma Riddle - Secretary, Samburg
City Court Clerk, Samburg
(731) 538-3235
Fax
(731) 538-3415

P.O. Box 238
Samburg, TN 38254